T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Karabük Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Karabük Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Organizasyon Yapısı

Güncelleme Tarihi: 26/02/2021YETKİ DEVRİ: 

  Belirlenen yetki devirleri şu şekildedir;

  • Uzman diş hekimi idarecinin uygun gördüğü kıdemli diş hekimine,
  • Diş hekimi idarecinin uygun gördüğü diğer diş hekimine,
  • Kalite yönetim direktörü yönetimin uygun gördüğü kıdemli çalışana
  • Komite / komisyon / ekip başkanı başkan yardımcısına, başkan yardımcısı üyeye,
  • Birim sorumlusu yönetimin uygun gördüğü kıdemli çalışana,
  • Birim personeli yönetimin uygun gördüğü diğer birim personeline,
  • Diş klinik yardımcıları, destek personeller, güvenlik personelleri yönetimin uygun gördüğü diğer personele,
  • Güvenlik amiri güvenlik görevlisine,
  • Atık sorumlusu, enfeksiyon sorumlu hemşiresi, sterilizasyon sorumlusu, eğitim hemşiresi yönetimin uygun gördüğü kıdemli çalışana
  • Bilgi işlem personeli diğer bilgi işlem personeline yetki devri yapmaktadır.