Kalite Yönetimi
20 Şubat 2018

HASTANE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

Kurumumuzun misyonu, vizyonu ve kalite hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapar.

Kalite Yönetim Standartlarının gerçekleşmesi için koordinasyonu sağlar.
Kalite eğitim hizmetlerini yürütür.
SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
Öz değerlendirmeleri yönetir.
Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, sonuçların değerlendirilmesi, sonuçlara yönelik iyileştirme çalışmaları) yönetir.
SKS çerçevesinde doküman yönetimini sağlar.
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir. (Hizmet sunumuna yönelik istatistiksel bilgileri değerlendirir.)
SKS çerçevesinde belirlenen komiteleri yönetir.
Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatır, takibini yapıp sonuçlandırır.
Başhekimin kalite ile ilgili vereceği diğer görevleri yürütür.