Amaçlarımız
08 Temmuz 2019

  1. Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinde daha iyi hizmet verebilmek için planlı ve kontrollü olup, teknolojik, bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip edip sistemimize yansıtarak, uygun tedavi ve koruyucu hizmetleri sunmak,
  2. Koruyucu ağız ve diş sağlığı kapsamında halkı bilinçlendirme amaçlı eğitim ve faaliyetler düzenlemek,
  3. Sağlık hizmeti verirken hasta ve yakınlarının haklarını koruyarak, hasta ve yakınlarına beklentileri doğrultusunda en yüksek değeri ve özeni göstermek,
  4. Tecrübeli, güler yüzlü tıbbi ve idari personel ile hasta güvenliği esaslarını dikkate alarak sağlık hizmeti sunmak
  5. Çalışanlarımızı eğitimler ile desteklemek, çalışma ortam ve koşullarını iyi takip etmek,      çalışan sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri almak ve memnuniyetini ölçerek onlara verdiğimiz değeri göstermek,
  6. Kalite Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  7. Sunduğumuz Ağız ve Diş sağlığı Hizmetlerini daha fazla hastaya eşit düzeyde ulaştırmaktır.