Organizasyon Yapısı
26 Şubat 2021YETKİ DEVRİ: 

  Belirlenen yetki devirleri şu şekildedir;

  • Uzman diş hekimi idarecinin uygun gördüğü kıdemli diş hekimine,
  • Diş hekimi idarecinin uygun gördüğü diğer diş hekimine,
  • Kalite yönetim direktörü yönetimin uygun gördüğü kıdemli çalışana
  • Komite / komisyon / ekip başkanı başkan yardımcısına, başkan yardımcısı üyeye,
  • Birim sorumlusu yönetimin uygun gördüğü kıdemli çalışana,
  • Birim personeli yönetimin uygun gördüğü diğer birim personeline,
  • Diş klinik yardımcıları, destek personeller, güvenlik personelleri yönetimin uygun gördüğü diğer personele,
  • Güvenlik amiri güvenlik görevlisine,
  • Atık sorumlusu, enfeksiyon sorumlu hemşiresi, sterilizasyon sorumlusu, eğitim hemşiresi yönetimin uygun gördüğü kıdemli çalışana
  • Bilgi işlem personeli diğer bilgi işlem personeline yetki devri yapmaktadır.